1. při příchodu do MŠ: - předat dítě osobně učitelce
                                 - přivádět pouze děti zdravé
                                 - hlásit aktuální zdravotní potíže dítěte

2. hlásit změny v osobních datech dítěte (telefon, adresa, zdrav. pojišťovna)

3. okamžitě hlásit změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat

4. platit včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ

5. hlásit předem známou nepřítomnost dítěte

6. pokud bude rodič porušovat závažným způsobem školní řád, např. opakovaně narušovat provoz MŠ (vyzvedávat dítě po ukončení provozu MŠ, neplacení úplaty v termínu, dlouhodobá neomluvená nepřítomnost dítěte,...), může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ

 
Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce. 
                                                                           Robert Fulghum
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one