Charakteristika MŠ Erpužice

     Mateřská škola Erpužice je jednotřídní předškolní zařízení. Zřizovatelem je obec Erpužice. Součástí pracoviště je zrekonstruovaná školní jídelna a školní kuchyně. Školní rok 2013/2014 zahájily děti v nově postavené budově MŠ. Tato veřejná zakázka na stavební práce byla realizována v rámci projektu "Přístavba a stavební úpravy MŠ v Erpužicích". Tento projekt byl spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013.
     
     Koncepce MŠ vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí klidné vesnice, kde se všichni znají a denně setkávají. Všichni dospělí ve škole se snaží poskytovat dítěti vhodné klima a bohaté podněty a podporovat v dítěti jeho schopnost fyzického, intelektuálního, emocionálního a sociálního rozvoje a růstu.

     Cílem MŠ je potvrdit a rozšířit individuální přirozenou osobitost dítěte, pomoci mu zařadit se do sociální skupiny dětí a podporovat jej v uvědomění si vlastní potřebnosti pro ostatní, tedy nejen se zařadit, ale i pocítit důležitost vlastního uplatnění ve skupině a akceptovat potřeby ostatních vrstevníků.
Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce. 
                                                                           Robert Fulghum
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one